- Regionkamera K.Horký

- Mikroregion Kahan

- Skupina Hejkalové - Petr Bouček

- Vlastivědný spolek Zbýšov

- Střelecký klub Zbýšov

- Aerobic M. Hortová, Zbýšov

- Joga P. Maryšková, Zbýšov

- ZŠ Zbýšov

- MŠ Zbýšov 

- Karel Vrzal- sk. Grýn

- Hasiči Zbýšov

- ZUŠ Zbýšov

- Hornický dům pan Chatrný Dalibor

- KIC Rosice

- DDM Oslavany

- DDM Zastávka

- RIC Zastávka 

- MC Kašpárkov

- Klub mažoretek Zakřany