PŘEDPRODEJ

Zajišťujeme předprodej na akce, které pořádáme sami, Město nebo jiná místní organizace. Na rozšíření této služby pracujeme.