INFORMACE A PRODEJ

Kancelář MKC se sídlem  Jiráskova 540, Zbýšov( u dětského hřiště) nabízí tyto služby:
-  turistické služby
- prodej pohlednic, turist. vizitek, známek, propag. předmětů města
- předprodej vstupenek na akce konané v našem městě
- příjem příspěvků do občasníku Ozvěna
- ztráty a nálezy