KINO HORNÍK

V našem sále bývalého kina Horník probíhají větší akce, které není možné zajistit v sálech MKC. Nepromítá se zde a zatím to v plánu není. Kino by muselo projít celkovou rozsáhlou rekonstrukcí a digitalizací.Snažíme se proto sál využívat ke koncertům, divadlům, vystoupením, výukovým programům,  akcím  především MKC,  ZUŠ,  MŠ a ZŠ, ke zkouškám a tréninkům zájmových kroužků apod. Děláme, co je v našich silách, aby se do kina alespoň částečně vnesl život a byl využitý, přesto bychom mu rádi ponechali kouzlo 70.let.   
 Organizace, pronájem a údržba sálu spadá pod MKC, zřizovatel je tedy Město Zbýšov. Kapacita sálu je 294 pevných stupňovaných
 sedadel ve 12 řadách.  
Kino Horník sídlí na ulici Masarykova 582 Zbýšov.